Chiêm ngưỡng thánh địa Mỹ Sơn tại Đà Nẵng

Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam