Khám phá làng cổ Đường Lâm

Đường Lâm là làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Làng cổ Đường Lâm mang đậm truyền thống văn hoá của dân tộc ta.